Home St.-Franciscus

Algemeen

Inkom (pop-up)

Een eerste kennismaking...

Bij een eerste contactname met WZC Home Sint-Franciscus zal u waarschijnlijk één van onze administratieve medewerkers ontmoeten. Zij staan ter beschikking voor alle informatie en verwijzen U naar de bevoegde persoon. Voor al uw administratieve vragen tijdens uw verblijf kunt u bij hen terecht. Om een vlotte en aangename bediening te verzekeren raden wij u aan vooraf telefonisch of per mail contact op te nemen om een afspraak vast te leggen. U kan elke werkdag bij ons terecht vanaf 9u ‘s morgens tot 17u ‘s avonds.
 (pop-up)

Onze Dagprijzen

Eénpersoonswoongelegenheid € 49,12
€ 51,79
Hoekkamer (persoon alleen)€ 58,62€ 61,52
Hoekkamer (koppel)€ 68,58€ 72,22

In deze prijzen is niet inbegrepen:    
 • Dokterskosten
 • Medicatiekosten
 • Wasserijkost persoonlijk linnen
 • Drank buiten de maaltijden
 • Aankopen rijdende winkel
 • Kapsalon
 • Telefoon
 • Kine-behandeling i.g.v. ROB
 • Pedicurekosten
Wij vragen geen voorschotten of waarborgen wat de kamer betreft, ook uw pensioen dient niet door onze handen te gaan. Daarom vragen wij u uw pensioen op uw rekening te laten storten en niet via een postcheque te innen en uw betalingen aan WZC Home Sint-Franciscus via domiciliëringsopdracht te volbrengen. Een domiciliëringsbericht zal u bij opname overhandigd worden.
 (pop-up)

Bewegingsvrijheid en bezoeken

U bent thuis dus u gaat en komt waar en wanneer U wilt. Enkel dienstruimten zijn niet toegankelijk. In geval van afwezigheid, bij één of meerdere maaltijden, of 's avonds, alsook bij afwezigheid van meerdere dagen, zal de bewoner de dienstverantwoordelijke hiervan op de hoogte brengen. De bezoekuren zijn volkomen vrij.
 (pop-up)

De bewonersraad

In onze inrichting is een bewonersraad opgericht die tenminste éénmaal per trimester vergadert. Deze raad is samengesteld uit bewoners van het huis. De raad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het rusthuis, over alle aangelegenheden die de algemene werking van het rusthuis betreffen. Van de vergaderingen van de raad wordt een verslag gemaakt dat ter inzage ligt van de bewoners. Een exemplaar van dit verslag wordt voorgelegd aan de directie van het huis. De ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, belast met het toezicht op de rusthuizen kunnen, ten allen tijde, inzage nemen van deze verslagen. De directie en het personeel kunnen uitgenodigd worden om de vergaderingen van de raad bij te wonen.
 (pop-up)

Varia

 • U vermijdt best waardevolle sieraden of belangrijke geldsommen onbeheerd achter te laten.
 • Indien U waardevolle stukken in bewaring wenst te geven kan dit niet bij ons, maar wij helpen U graag een passende oplossing te vinden.
 • Indien U schade aanbrengt aan de inrichting of de gebouwen van de instelling zien wij ons genoodzaakt U een vergoeding voor herstelling te vragen.
 • Wanneer U bedenkingen heeft of voorstellen en suggesties ter verbetering van de sfeer, of het functioneren van het tehuis, deel ze vrijuit mede aan het personeel of de directie. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en danken er U nu reeds voor. U kan deze opmerkingen ook steeds kwijt in ons register “Elk zijn gedacht” dat u aan de inkombalie zult aantreffen.
 • Er is een sfeervolle stille ruimte op de kelderverdieping, deze is de ganse dag toegankelijk.
 • De post wordt dagelijks bezorgd. Uw eigen briefwisseling kan U afgeven aan het personeel of aan het secretariaat.
 • Ons tehuis vindt het belangrijk dat U zich kan ontspannen zoals U zelf wilt. Misschien kunt U hier uw hobby uitoefenen.
concept & design by M-iT